شنبه تا پنجشنبه 08:00 - 17:00

مشهد، پیامبر اعظم ۱۳، پلاک۸

09155599317 info@yadegar.co

کنسانتره شتر در زمان بارداری

دسته بندی ها ,

قیمت هر کیلو: تماس بگیرید

 احتیاجات  وزن بدن
 ویتامین

(A (IU

 فسفر g  کلسیم g  پروتئین قابل هضم g  انرژی قابل متابولیسم ماده خشک kg ۷۵(kg)  kg
 ۲۵  ۱۴  ۱۶  ۲۳۴  ۳۷/۶۶  ۴/۲۹  ۷۲/۱  ۳۰۰
۲۷ ۱۶ ۲۱ ۲۶۳ ۴۰/۱۸ ۴/۸۱  ۸۰/۹ ۳۵۰
۳۰ ۱۸ ۲۳ ۲۹۰ ۴۸/۵۳ ۵/۳۱ ۸۹/۴ ۴۰۰
۳۴ ۲۰ ۲۶ ۳۱۷ ۵۰/۶۷ ۵/۸ ۹۷/۷ ۴۵۰
۳۸ ۲۲ ۲۹ ۳۴۳ ۵۵/۲۳ ۶/۲۹ ۱۰۵/۷ ۵۰۰
۴۲ ۲۴ ۳۱ ۳۸۶ ۵۹/۲۹ ۶/۷۵ ۱۱۳/۶ ۵۵۰
۴۶ ۲۶ ۳۴ ۳۹۳ ۶۳/۳ ۷/۲ ۱۲۱/۲ ۶۰۰

فاقد آلودگی سالمونلایی

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد بر روی پالت و به دور از نور خورشید، رطوبت و دسترسی حشرات و جوندگان

 

به بالای صفحه بردن