شنبه تا پنجشنبه 08:00 - 17:00

مشهد، پیامبر اعظم ۱۳، پلاک۸

09155599317 info@yadegar.co

کنسانتره شتر شیرده

دسته بندی ها ,

قیمت هر کیلو: تماس بگیرید

 احتیاجات  وزن بدن
 ویتامین

(A (IU

 فسفر g  کلسیم g  پروتئین قابل هضم g  انرژی قابل متابولیسم ماده خشک kg ۷۵(kg)  kg
۱۳ ۲۰ ۲۶ ۴۷۰ ۶۰/۲۵ ۶/۵۵  ۷۲/۱  ۳۰۰
۱۵ ۲۱ ۲۸ ۴۹۳ ۶۴/۵۶ ۷  ۸۰/۹ ۳۵۰
۱۷ ۲۳ ۳۱ ۵۱۶ ۶۹/۶۲ ۷/۵۶ ۸۹/۴ ۴۰۰
۱۹ ۲۴ ۳۲ ۵۳۹ ۷۲/۷۲ ۷/۹ ۹۷/۷ ۴۵۰
۲۱ ۲۵ ۳۴ ۵۶۰ ۷۶/۶۵ ۸/۳۳ ۱۰۵/۷ ۵۰۰
۲۳ ۲۶ ۳۵ ۵۸۲ ۸۰/۴۶ ۸/۷۴ ۱۱۳/۶ ۵۵۰
۲۶ ۲۷ ۳۶ ۶۰۲ ۸۴/۳۱ ۹/۱۵ ۱۲۱/۲ ۶۰۰

فاقد آلودگی سالمونلایی

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد بر روی پالت و به دور از نور خورشید، رطوبت و دسترسی حشرات و جوندگان

 

به بالای صفحه بردن