شنبه تا پنجشنبه 08:00 - 17:00

مشهد، پیامبر اعظم ۱۳، پلاک۸

05136677188 09155599317

جستجو کردن
Close this search box.

اهداف

درکارخانه خوراک دام و طیور بهین رشد آساک کلیه مواد اولیه دربدو ورود به کارخانه توسط مسئول کنترل کیفیت از نظرخواص فیزیکی وشکل ظاهری مورد بررسی قرارگرفته و درصورتی که مواداولیه کیفیت لازم رااز نظرظاهری داشته باشد جهت آنالیز به آزمایشگاه کنترل کیفی منتقل می‌گردد و در صورت تائید وارد چرخه تولید می شود.

تمامی مراحل تولید مطابق بادستورالعمل GMP سازمان دامپزشکی کشور و استانداردجهانی Iso 9001:2008 و استانداردهای ۶۰۵ و۳۷۷۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

آزمایشگاه آنالیز شیمیایی این واحدتولیدی می‌تواند آزمایشهای مورد نیاز شامل اندازه گیری رطوبت – پروتئین خام – چربی خام – فیبر خام- خاکستر کل- کلسیم – فسفر– نمک واوره را انجام دهد .در ضمن آزمایشهای میکروبی و فلزات سنگین نیز توسط آزمایشگاههای همکار انجام می‌گیرد.

سازمان دامپزشکی وموسسه استاندارد ملی ایران نیزبه طور مداوم بازدیدهای دوره ای ونمونه برداری ازخوراک را انجام می‌دهند و کیفیت محصولات تولیدی را تضمین می‌نمایند.

کلیه محصولات تهیه شده در شرکت به صورت نمونه هایی کوچک در آرشیو شرکت نگهداری می‌شود و تا چند ماه از تاریخ تولید از نظر میکروبی و قارچی کنترل می‌شود.

به بالای صفحه بردن