شنبه تا پنجشنبه 08:00 - 17:00

مشهد، پیامبر اعظم ۱۳، پلاک۸

05136677188 09155599317

جستجو کردن
Close this search box.

تغذیه مرغ تخم گذار، بررسی اجزاء خوراک

طی چندین سال گذشته پرورش دهندگان مرغ تخم گذار هدف تولید تخم مرغ با حداقل هزینه را به عنوان مهمترین رکن تولید مد نظر قرار داده اند. بیشترین بازدهی پتانسیل ژنتیکی مرغ های تخم گذار علاوه بر رعایت اصول  مدیریت صحیح و بهداشت با تغذیه میسر خواهد بود. از آنجایی که  پرهزینه ترین بخش پرورش مرغ های تخم گذار مربوط به خوراک و تغذیه می باشد (حدود ۸۰ درصد)، به کار بردن خوراک با حداقل هزینه و بیشترین راندمان برای تولید تخم مرغ هدف نهایی تولید خوراک مرغ تخم گذار خواهد بود. زیرا تغذیه صحیح و اصولی مرغ تخم گذار موجب تقویت سیستم ایمنی و مقاومت پرنده در برابر بیماری ها می گردد و با توجه به رفع نیازهای تغذیه ای و سلامت مرغ های تخم گذار بیشترین پتانسیل (با رعایت اصول مدیریت صحیح و بهداشت) برای تولید تخم مرغ خواهد بود.  برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه تغذیه ای به شکل مناسب طراحی و فرمول نویسی شده تهیه گردد به طوری که  علاوه بردر نظر گرفتن قیمت تمام شده دان،  تمامی مواد مغذی مورد نیاز مرغ تخم گذار جهت بهبود و یا بهینه سازی عملکرد گله براساس مقدار مصرف دان روزانه در حد کافی و لازم تامین شود. این برنامه ریزی در نهایت منجربه تولید تخم مرغ با حداقل قیمت خواهد شد.  برنامه غذایی بر اساس  احتیاجات غذایی مرغ تخم گذار در دوران مختلف پرورش  تهیه می گردد. کارشناس تغذیه طیورقبل از تهیه برنامه غذایی (جیره نویسی) بایستی نکات تغذیه ای، فیزیولوزیکی، بیوشیمیایی و حد مصرف مجاز اقلام لازم و ضروری خوراک را بداند. علم تغذیه عبارتست از تامین جیره خوراکی حاوی مواد مغذی برای جمعیتی از حیوانات به شکلی که کلیه مسیرهای متابولیک شامل رشد، نگهداری، سیستم ایمنی ، تولیدمثل  را برای آن ها فراهم سازد. تغذیه شامل خوردن، هضم،  جذب و دفع خوراک می باشد.

اجزای خوراک به شکل ذیل دسته بندی می شوند:

در حال حاضر دو نوع مرغ تجاری جهت تولید تخم مرغ در کشور پرورش داده می شوند:

 • مرغ هایلاین w-36
 • مرغ هایلاین w-80.

 احتیاجات غذایی مرغ هایلاین دارای دو مرحله است:

 • مرحله رشد (پرورش) که از یک روزگی تا ۱۷ هفتگی می باشد.
 • مرحله تولید که از هفته هجدهم تا ۱۰۰ هفتگی می باشد که معمولاً بسته به شرایط اقتصادی در سن ۶۰ الی ۷۰ هفتگی  با تولک بری اجباری همراه خواهد شد.

احتیاجات غذایی مرحله رشد (پرورش) مرغ هایلاین w-36  در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

قبل تخم گذاری نمو رشد استارتر ۲

استارتر ۱

نوع جیره غذایی
۱۲۵۲-۱۱۸۸ ۱۱۶۱-۱۱۰۲ ۹۷۱-۹۲۱ ۴۴۰-۳۷۲ ۱۸۱-۱۵۰ وزن (گرم)
۲۹۱۱-۳۰۸۷ ۲۸۸۰-۳۰۵۰ ۲۹۳۰-۳۰۸۷ ۲۹۷۷-۳۰۸۷ ۲۹۷۷-۳۰۸۷ انرژی قابل متابولیسم

(کیلوکالری/کیلوگرم)

۰.۸۵/۰.۷۸ ۰.۸۳/۰.۷۶ ۰.۹۶/۰.۸۸ ۱.۰۷/۰.۹۸ ۱.۱۵/۱.۰۵ لایزین(درصد)
اسید های آمینه ضروری*
۰.۴۱/۰.۳۸ ۰.۳۸/۰.۳۶ ۰.۴۴/۰.۴ ۰.۴۷/۰.۴۴ ۰.۵۱/۰.۴۷ متیونین (درصد)
۰.۷۴/۰.۶۶ ۰.۶۷/۰.۵۹ ۰.۷۵/۰.۶۷ ۰.۸۳/۰.۷۴ ۰.۸۳/۰.۷۴ متیونین+ سیستئین(درصد)
۰.۶۴/۰.۵۵ ۰.۶۲/۰.۵۲ ۰.۷/۰.۶ ۰.۷۷/۰.۶۶ ۰.۸۲/۰.۶۹ ترئونین(درصد)
۰.۲/۰.۱۶ ۰.۱۸/۰.۱۵ ۰.۲/۰.۱۷ ۰.۲۱/۰.۱۸ ۰.۲۱/۰.۱۸ تریپتوفان(درصد)
۰.۹/۰.۸۳ ۰.۸۷/۰.۸۱ ۱.۰۱/۰.۹۴ ۱.۱۳/۱.۰۵ ۱.۲۱/۱.۱۲ آرژنین(درصد)
۰.۶۷/۰.۶۲ ۰.۶۱/۰.۵۷ ۰.۷/۰.۶۵ ۰.۷۶/۰.۷۱ ۰.۷۹/۰.۷۴ ایزولوسین(درصد)
۰.۷۳/۰.۶۶ ۰.۶۷/۰.۶۱ ۰.۷۶/۰.۶۹ ۰.۸/۰.۷۳ ۰.۸۳/۰.۷۶ والین(درصد)
۱۶.۵ ۱۶ ۱۷.۵ ۱۸.۲۵ ۲۰ پروتئین خام(درصد)
۲.۵ ۱ ۱ ۱ ۱ کلسیم (درصد)
۰.۴۸ ۰.۴۵ ۰.۴۷ ۰.۴۹ ۰.۵ فسفر در دسترس (درصد)
۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۸ سدیم (درصد)
۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۸ کلراید (درصد)
۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ لینولئیک اسید (درصد)
۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ کولین (میلی گرم/کیلوگرم)
۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ویتامین آ (واحد بین الملل)
۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ویتامین د۳ (واحد بین الملل)
۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ویتامین ای (گرم)
۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ویتامین ک (گرم)
۲.۲ ۲.۲ ۲.۲ ۲.۲ ۲.۲ ویتامین ب ۱ (گرم)
۶.۶ ۶.۶ ۶.۶ ۶.۶ ۶.۶ ویتامین ب ۲ (گرم)
۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ویتامین ب ۳ (گرم)
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ویتامین ب ۵ (گرم)
۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ ویتامین ب ۶ (گرم)
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ویتامین ب ۷ (میلی گرم)
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ویتامین ب ۹ (گرم)
۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ویتامین ب ۱۲ (گرم)
۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ منگنز(گرم)
۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ روی(گرم)
۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ آهن(گرم)
۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ مس(گرم)
۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ید(گرم)
۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۵ سلنیوم(گرم)

مجموعه اسیدهای آمینه پیشنهاد شده برای جیره های حاوی ذرت و سویا مناسب می باشد و اعداد بیانگر عبارت ذیل می باشند.

Total Amino Acids/ Standardized Ileal Digestible Amino Acids*

کلسیم مورد نیاز باید به وسیله سنگ کربنات نرم تأمین شود (متوسط اندازه ذرات کمتراز۲ میلى متر). سنگ آهک درشت ۴-۲ میلی متررا می توان تا ۵۰ % کل سنگ آهک مورد نیاز جیره تا قبل از تخم گذاری مصرف کرد.

احتیاجات غذایی مرحله تولید در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

تخم گذار ۴ تخم گذار ۳ تخم گذار ۲ تخم گذار ۱ پیک نوع جیره غذایی
۷۷-۱۰۰ ۶۲-۷۶ ۴۹-۶۱ ۳۷-۴۸ ۱۸-۳۶ سن (هفته)
۲۸۰-۲۹۵ ۲۸۰-۲۹۵ ۲۸۰-۲۹۵ ۲۸۵-۳۰۰ ۲۹۰-۳۰۵ انرژی قابل متابولیسم

(کیلوکالری/پرنده/ روز)

۷۲۳/۶۶۰ ۷۶۶/۷۰۰ ۸۱۰/۷۴۰ ۸۴۳/۷۷۰ ۸۶۷/۸۰۰ لایزین(میلی گرم/روز)
اسید های آمینه ضروری*
۳۳۸/۳۱۴ ۳۶۷/۳۴۱ ۳۹۷/۳۶۹ ۴۲۲/۳۹۳ ۴۴۹/۴۱۸ متیونین (میلی گرم/روز)
۶۵۵/۵۸۱ ۷۰۳/۶۲۳ ۷۵۲/۶۶۶ ۷۸۲/۶۹۳ ۸۲۲/۷۲۸ متیونین+ سیستئین(میلی گرم/روز)
۵۴۴/۴۶۲ ۵۷۶/۴۹۰ ۶۱۰/۵۱۸ ۶۳۴/۵۳۹ ۶۵۸/۵۶۰ ترئونین(میلی گرم/روز)
۱۶۶/۱۳۹ ۱۷۵/۱۴۷ ۱۸۶/۱۵۵ ۱۹۳/۱۶۲ ۲۰۱/۱۶۸ تریپتوفان(میلی گرم/روز)
۷۵۹/۷۰۶ ۸۰۵/۷۴۹ ۸۵۲/۷۹۲ ۸۸۶/۸۲۴ ۹۲۰/۸۵۶ آرژنین(میلی گرم/روز)
۵۵۴/۵۱۵ ۵۸۷/۵۴۶ ۶۲۸/۵۸۵ ۶۶۲/۶۱۶ ۶۸۸/۶۴۰ ایزولوسین(میلی گرم/روز)
۶۲۶/۵۶۸ ۶۷۲/۶۰۹ ۷۱۷/۶۵۱ ۷۴۷/۶۷۷ ۷۷۶/۷۰۴ والین(میلی گرم/روز)
۱۴.۷ ۱۵.۲ ۱۶ ۱۶.۳ ۱۶.۷ پروتئین خام(گرم/ روز)
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ سدیم (میلی گرم/ روز)
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ کلراید (میلی گرم/ روز)
۱.۲ ۱.۴ ۱.۶ ۱.۸ ۲ لینولئیک اسید (گرم/ روز)
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ کولین (میلی گرم/کیلوگرم)
۸۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ویتامین آ (واحد بین الملل)
۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ویتامین د۳ (واحد بین الملل)
۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ویتامین ای (گرم)
۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ویتامین ک (گرم)
۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ویتامین ب ۱ (گرم)
۵.۵ ۵.۵ ۵.۵ ۵.۵ ۵.۵ ویتامین ب ۲ (گرم)
۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ویتامین ب ۳ (گرم)
۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ویتامین ب ۵ (گرم)
۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ویتامین ب ۶ (گرم)
۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ویتامین ب ۷ (میلی گرم)
۰.۹ ۰.۹ ۰.۹ ۰.۹ ۰.۹ ویتامین ب ۹ (گرم)
۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ویتامین ب ۱۲ (گرم)
۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ منگنز(گرم)
۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ روی(گرم)
۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ آهن(گرم)
۸ ۸ ۸ ۸ ۸ مس(گرم)
۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ ید(گرم)
۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۲ سلنیوم(گرم)

مجموعه اسیدهای آمینه پیشنهاد شده برای جیره های حاوی ذرت و سویا مناسب می باشد و اعداد بیانگر عبارت ذیل می باشند.

Total Amino Acids/ Standardized Ileal Digestible Amino Acids*

توجه شود وزن مرغ های تخم گذار در دوره تولید نباید خیلی افزایش یابد.

جدول کلسیم و فسفر در دوره تولید

اندازه ذرات کلسیم

(ریز%: درشت %)

فسفر در دسترس (گرم/ روز) کلسیم (گرم/ روز) سن
۵۰:۵۰ ۴۹۰ ۳.۸ اولین تخم تا اول پیک
۵۰:۵۰ ۴۸۰ ۴.۱۵ پیک ۳۵ هفتگی
۴۰:۶۰ ۴۶۵ ۴.۳ ۳۵ تا ۵۵ هفتگی
۳۰:۷۰ ۴۴۰ ۴.۴ ۵۶ تا ۷۲ هفتگی
۳۰:۷۰ ۴۰۰ ۴.۶ ۷۳ تا ۸۵ هفتگی
۳۰:۷۰ ۳۸۰ ۴.۷۵ ۸۶ هفتگی به بالا

نکات مهم در دوران پرورش و تولید:

 • ذرت به عنوان منبع انرژی و کنجاله سویا به عنوان منبع پروتئین حجم بیشتر جیره غذایی مرغ های تخم گذار را تشکیل می دهد.
 • شکل خوراک معمولاً می تواند به صورت آردی (مش) و یا پلت باشد.
 • به منظور دستیابی به ضریب تبدیل و راندمان غذایی مناسب به روش های خوراک دهی و توزیع یکنواخت دان در سالن باید دقت لازم داشت. معمولاً صبح و بعد ازظهر بهترین موقع خوراک دهی به مرغ های تخم گذار می باشد.
 • مصرف دان و وزن بدن طی دوران پرورش بایستی طوری باشد که عملکرد و وزن مناسب پولت قبل از آغاز تولید را تامین کند.
 • سن در شروع تولید: برنامه های نوری و تغذیه ای طی دوران پرورش بایستی به نحوی انتخاب شوند تا در سن شروع تولید، بلوغ فیزیکی برای به دست آوردن اهداف عملکردی حاصل شده باشد. به عبارت دیگر بلوغ جنسی و فیزیکی باهم همگام باشند.
 • وزن مرغ بالغ: چنانچه مرغ های بالغ در سن ۳۵ تا ۴۰ هفتگی به وزن ۱۵۵۰ تا ۱۶۰۰ گرم برسند، می توان تولید و اندازه مطلوب تخم مرغ را انتظار داشت.
 • اگر وزن بدن و بقیه عوامل مدیریتی به شکل مطلوبی تنظیم و تامین شده باشند درصد تلفات هفتگی در دوران تخمگذاری باید کمتر از ۰/۱(یک دهم) درصد باشد.
 • انتظار می رود پیک تولید برحسب شرایط محیطی و وضعیت آشیانه حداقل ۹۲ تا ۹۴% باشد که همراه با دوام تولید بالا مجموعا موجب تولید حدود ۲۳۸ تا ۲۴۰ تخم مرغ تا ۶۰ هفتگی شود. آنچه که طی دوران تولید مهم است درک نحوه ارتباط مصرف دان با دریافت مواد مغذی می باشد به عبارت دیگر جیره بایستی طوری تنظیم شود که مرغ تخم گذار در هر مقطع سنی متناسب با مقدار دان مصرفی مواد مغذی لازم را دریافت نماید. اطلاعات مربوط به میانگین وزن تخم مرغ در زمان پیک و هر ۴ هفته یک بار پس از آن می تواند اهمیت یکسان و مشابهی را در مورد دریافت مواد مغذی توسط مرغ به ما بدهد. با توجه به ارتباط وزن تخم مرغ و احتیاجات غذایی، داده های مربوط به وزن تخم مرغ اطلاعات با ارزشی در مورد میزان مواد مغذی دریافتی توسط مرغ تخم گذار در اختیار ما می گذارد.
 • به منظور دستیابى به بهترین وزن تخم مرغ تنظیم صحیح و تغییر بجای جیره غذایی ضرورى است. در صورتى که تخم مرغ ریزتر مطلوب باشد کنترل وزن تخم مرغ بایستى از سنین پایین شروع شود. توصیه می شود تا سن ۳۵ هفتگى هر دو هفته یک بار وزن کشى تخم مرغ و کنترل آن را انجام دهید و پس از آن هر ۵ هفته یکبار این کار انجام شود. شروع کنترل وزن تخم مرغ را زمانى آغاز کنید که میانگین وزن تخم مرغ حدود ۲ گرم از وزن هدف فاصله داشته باشد.

منابع:

 • راهنمای مدیریت مرغ تخم گذار سفید های لاین w-38 .
 • راهنمای مدیریت مرغ تخم گذار سفید های لاین w-80 .
 • تغذیه مرغ، نویسنده ریک کلین، مترجمین دکتر امیر علی صادقی و دکتر محمود حبیبیان، انتشارات دانشگاه کردستان، سال چاپ ۱۳۹۸.

سایر مقالات

افزایش چربی شیر

افزایش چربی شیر و بررسی عوامل موثر در آن

از آنجا که کارخانه ­های فرآوری شیر به ازای درصد چربی شیر بالا مبلغ بیشتری را به دامداران و دامپروران …

بیشتر →
تجهیزات پرورش ماهی

تجهیزات و ادوات تخصصی پرورش آبزیان

در میان لوازم و تجهیزات که در مزارع پرورش ماهی مثل تور پرتابی و ساچوک که برای صید ماهیان سالم …

بیشتر →
پپتیدهای ضد میکروبی

پپتیدهای ضد میکروبی، آینده روشن در مقابله با عوامل بیماریزای انسان و دام

چکیده مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به طور فزاینده¬ای در حال گسترش می‌باشد که تا …

بیشتر →

بررسی سه بیماری ویروسی شایع در ماهی قزل آلا

مقایسه و بررسی سه بیماری مهم ویروس مزارع قزل آلای کشور   (V.H.S (Viral Hemorrhagic Septicemia  سپتی سمی هموراژیک ویروسی …

بیشتر →
تغذیه ماهی قزل آلا

تغذیه ماهی قزل آلا و بررسی خطرات کمبودهای تغذیه ای

در سیستم های غیر متراکم و نیمه متراکم و طبیعی پرورش ماهی، ماهیان تمام یا قسمتی از نیاز های غذایی …

بیشتر →
پرورش جوجه گوشتی

پرورش جوجه گوشتی

پرورش جوجه های گوشتی امروزه یکی از متداول ترین فعالیت ها در زمینه کشاورزی میباشد. از آنجایی که گوشت مرغ …

بیشتر →

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن